Grønne løsninger

H2S udfører


Træfældning

Flishugning

Beskæring

Top kapning

Rod fræsning

Bestøvning / Bekæmpelse

Hækklipning

Naturpleje

Græsslåning

Hegn opsætningSpecial Udgravning

Effektive løsninger til enhver opgave


Vi tilbyder udgravning af render til forskellige formål.

Fordelen ved kædegravning er at vi "ødelægger" ikke så meget af terrænet som traditionel rendegraver/minigraver etc. Vi for udgravet langt hurtigere og præcise rende i forskellige dybder dog MAX 150cm dybt og 15cm bredde


Jordvarme/fjernvarme/centralvarme etc.

Vand ledning drikkevand/vandværk min 100cm

Vand ledning brønd efter ønske

Dræn rørledning max 140cm

El kabel / stikledninger i alle størrelser

Ny Beplantnings render f.eks. hæk, bær, vin, skov, træer etc.

kloark ledning max 110mm bredde


Udlejning maskiner/udstyr

Effektive løsninger til enhver opgave


Vi tilbyder en lang række forskellige udstyr og maskiner til stillads, maskiner, håndværktøj, faldsikring etc.


Taghejs, Stilladshejs, Platformhejs, Materialehejs, Affaldsskakt etc.


H2S yder Prisgaranti på Udlejning


Se hele vores udlejnings katalog (se under booking)