Grønne løsninger

H2S udfører


Træfældning

Flishugning

Beskæring

Beplantning 

Etablering 

Rod fræsning

Bestøvning / Bekæmpelse

Hækklipning

Naturpleje

Græsslåning

Hegn opsætning

Skov/Vildt Pleje 

Mark/Sø beplantning 


Special Udgravning

Effektive løsninger til enhver opgave


Vi tilbyder udgravning af render til forskellige formål.

Fordelen ved kædegravning er at vi "ødelægger" ikke så meget af terrænet som traditionel rendegraver/minigraver etc. Vi for udgravet langt hurtigere og præcise rende i forskellige dybder


Jordvarme/fjernvarme/centralvarme etc.

Vand ledning drikkevand/vandværk min 100cm

Vand ledning brønd efter ønske

Dræn rørledning max 140cm

El kabel / stikledninger i alle størrelser

Ny Beplantnings render f.eks. hæk, bær, vin, skov, træer etc.

kloark ledning max 110mm bredde


Udlejning maskiner/udstyr

Effektive løsninger til enhver opgave


Vi tilbyder en lang række forskellige udstyr og maskiner til lokal samfundet på sydfyn, skriv gerne til os under kontakt og vi vil vende tilbage asap